За Егос родителите

  • Висококачествени продукти от САЩ, Западна Европа и Австралия
  • Световни награди за продукти и иновации
  • Високорейтингови продукти – бестселъри в Амазон
  • Спестено ценно време за търсене на качество и сравнение на цени
  • Най-добрата цена
  • Тествани лично

Защо тези продукти и тези марки

Заради личния опит. В търсене на добрите и качествени продукти сме купували и пробвали бестселарите на Амазон, гледали сме световните продуктови класации на годината и наградите за иновaции, минали сме през стотици мнения на потребители. Така дойде и идеята да направим сайта – да споделим знание и опит за премиум продукти. Да спестим на родителите време, пари и най-вече експертни усилия за анализ и сравнение в океана от продукти и цени.

Какво целим със сайта

Да тестваме и споделяме стойностни бебешки и детски продукти от развитите пазари на САЩ, Западна Европа и Австралия – страните с напреднала наука, опит и знание за бебешкото и детското развитие. Да следим иновациите, които основно се раждат, внедряват и оценяват от потребителите в тези страни. Да търсим баланса качество – цена, безкомпромисно качество на смислена и адекватна цена, защото често се озадачаваме от супер високите цени на някои премиум продукти.

Защо Егос бебе

Егос е човекът, който се грижи истински за себе си, а и за другите около него – семейството, приятелите, собствента си среда. Егос бебето е обгрижвано от малко – здравословна храна, комфорт в ежедневието, естествени материи и материали, добър сън и весело настроение – тази щастлива среда, която ще го превърне във вдъхновено Егос дете и по-късно в холистичен Егос родител. Древногръцката хармония между дух и тяло е основната Егос ценност, която искаме да предадем на децата си от най-ранната им възраст.

„Грийнтек Про“ ЕООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-1523-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 10 000лв. при 100% размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 10 000лв., от които 8 500лв. европейско съфинансиране и 1 500лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 26.06.2020г, а крайният срок 26.09.2020г. Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 във „Грийнтек Про“ ЕООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.