Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, “Грийнтек Про” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:
Наименование “Грийнтек Про” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 175389399
Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин 4, бл. 427В
E-mail: hello@egosbaby.com
Телефон.: 0893 502 702

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

“Грийнтек Про” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
(1) “Грийнтек Про” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето търговски услуги на www.egosbaby.com, приемането и изпращането на поръчки и рекламни съобщения, въз основа на:

– Изрично получено съгласие от Вас като клиент, въвеждайки своите имейл, телефон, имена, адрес за доставка и друга лична информация;
– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Грийнтек Про” ЕООД;
– За целите на легитимния интерес на “Грийнтек Про” ЕООД.
(2) “Грийнтек Про” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на www.egosbaby.com.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
(1) “Грийнтек Про” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:
– създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност на www.egosbaby.com за поръчването на предлаганите стоки
– осигуряване на доставка на Вашите поръчки;
-регистрация на участник в събитие, организирано от “Грийнтек Про” ЕООД;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– изпращане на информационни и промоционални съобщения.
– подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) “Грийнтек Про” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
– ограничение на целите на обработване;
– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
– точност и актуалност на данните;
– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “Грийнтек Про” ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
– изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Грийнтек Про” ЕООД?
(1) “Грийнтек Про” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

– Регистрация на потребител в www.egosbaby.com и изпълнение на получените поръчки за предлаганите от нас стоки.
– Изпращане на информационни съобщения относно направените поръчки.
– Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

– изпращане на индивидуални съобщения с цел подобряване и индивидуализиране на предоставяната услуга;

– изпращане на информационни и маркетингови съобщения.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес за доставка на поръчка, снимка)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) Приготвяне и изпращане на направените поръчки; 4) публикуване на коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в www.egosbaby.com, между “Грийнтек Про” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които “Грийнтек Про” ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “Грийнтек Про” ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) “Грийнтек Про” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– расов или етнически произход;
– политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от “Грийнтек Про” ЕООД само от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
(1) “Грийнтек Про” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в www.egosbaby.com. След изтичането на този срок, “Грийнтек Про” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
(1) “Грийнтек Про” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
(1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Грийнтек Про” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на чрез искане в свободен текст на електронна поща hello@egosbaby.com . Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
(1) Вие имате право да изискате и получите от “Грийнтек Про” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “Грийнтек Про” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Грийнтек Про” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

(5) Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “Грийнтек Про” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
(1) Вие имате правото да поискате от “Грийнтек Про” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Грийнтек Про” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

(2) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Грийнтек Про” ЕООД на електронен адрес hello@egosbaby.com.

 

Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от “Грийнтек Про” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Грийнтек Про” ЕООД да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– “Грийнтек Про” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
-Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Грийнтек Про” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
(1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Грийнтек Про” ЕООД с искане на електронен адрес hello@egosbaby.com.

(2) Вие можете да поискате от “Грийнтек Про” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от “Грийнтек Про” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Грийнтек Про” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Грийнтек Про” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
(1) Ако “Грийнтек Про” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “Грийнтек Про” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
-е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
-уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

За изпълнение на Вашите поръчки, “Грийнтек Про” ЕООД предоставя Вашите имена, телефон, имейл и адрес за доставка на транспортната /куриерска/ компания, която доставя поръчките.
“Грийнтек Про” ЕООД съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България. “Грийнтек Про” ЕООД предоставя Вашите имейл и имена на email маркетинг платформа, чрез която се изпращат уведомителни и маркетинг съобщения от “Грийнтек Про” ЕООД към Вас. „Грийнтек Про“ ЕООД предоставя Вашите имена и данни за фактура на външна счетоводна кантора. В случай на необходимост „Грийнтек Про“ ЕООД, за защита на своите интереси, може да предостави Вашите имена, имейл, телефон и адрес на адвокатска кантора. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез искане във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.